02-03 Mayıs 2019 Çanakkale / TÜRKİYE

IV. ULUSLARARASI RATİNG ACADEMY KONGRESİ

KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR

First Day 2 May 2019 / İlk Gün 2 Mayıs 2019

FUAYE SALONU / FOYER HALL

09:00-09:30

Registration / Kayıt işlemleri

10:45-11:00

Openning Photo Exhibition / Sergi Açılışı

20:00-23:00

Gala Dinner / Gala Yemeği 

ANAFARTALAR HALL / ANAFARTALAR SALONU

09.30-09:45

Mini Concert / Müzik Dinletisi

09:45:10:15

Openning Ceremony / Açılış Konuşmaları

 

 

10:15-10:45

Openning Session / Açılış Oturumu

Unıversıty Of Korça And The Challenges Of Hıgh Educatıon In Albanıa

 

Moderator: Turgay BERKSOY, TURKEY

 

Keynote Speaker / Davetli Konuşmacı

Ali JASHARI, ALBANIA

10:45-11:00

Coffee Break / Kahve Arası

11:00-12:15

Invited Session / Davetli Oturum

Köy Enstitülerinden Günümüze Türkiye’de Eğitim, Sanat ve Ekonomi

 

Moderator:  Özlem YAYINTAŞ,  TURKEY

 

Keynote Speakers / Davetli Konuşmacılar

Köy Enstitülerini farklı Kılan Neydi?

·         Abbas GÜÇLÜ , TURKEY

 

Eğitimde Sanat ve Sanatta Eğitim

·         Ali Rıza BİNBOĞA , TURKEY

 

Türkiye’nin Sorunları ve Nitelikli Mesleki Eğitimin Gerekliliği

·         Ali AKDEMİR, TURKEY

 

12:15-13:30

Lunch / Öğle Yemeği

13:30-14:45

Invited Session / Davetli Oturum

Köy Enstitülerinden Günümüze Türkiye’de Eğitim, Sanat ve Ekonomi

 

Moderator : Neşet AYDIN, TURKEY

 

Keynote Speakers / Davetli Konuşmacılar

Köy Enstitülerinde Kent Enstitülerine Bir Model Önerisi

·         Adil TÜRKOĞLU, TURKEY

 

Köy Enstitüleri bağlamında Günümüz Kırsalında Eğitim Üzerine Bir Değerlendirme

·         Güler YALÇIN,  TURKEY

 

Köy Enstitüleri Felsefesi ve Uygulamalarını Günümüze Taşımak

·         Hayal KÖKSAL, TURKEY

 

14:45-15:00

Coffee Break / Kahve Arası

15:00-16:15

Film Screening and Interview: "A Hopeful Story"

Film Gösterimi ve Söyleşi: "Umutlu bir Hikaye"

 

Interview / Söyleşi 

Jale İncekol, TURKEY

16:15-16:30

Coffee Break / Kahve Arası

16:30-18:00

Session / Oturum

Öğrenme

 

Moderator:  Ercan KOAYÖRÜK, TURKEY

 

Learning as a Process

·         Umıka RAMOO Mauritius

 

Influence Of Envıronment On Academıc And Extracurrıcular Performances Of Secondary School Students In Lagos State Nıgerıa

Emmanuel , Nigeria

 

Career And Alumnı Center - Evolutıon, Role And Importance

·         Romeo TEROLLI ,  Albania

 

Makıng Readıng Communıcatıve In Hıgher Educatıon

·         Dorela KAÇAUNI ,  Albania

 

Motivating students during studies in electronics using Laboratory-basedapproach

·         Marıs TERAUDS ,  Latvia

 

Using Mind Maps to Teach Vocabulary to Young EFL Learners – AnAlbanian Study Case

·         Erinda Papa, Albania

 

 

Second  Day 3 May 2019 / İkinci Gün 3 Mayıs 2019

 

ANAFARTALAR HALL / ANAFARTALAR SALONU

09:30-10:45

Session / Oturum

Köy Enstitüleri ve Öğrenciler

 

Moderator:  Nilay Köleoğlu,  TURKEY

 

 Köy Enstitülerinde Öğretmen Ve Öğrencilerin Motivasyonu Neden Yüksekti?

·         Hayal Köksal ,  Turkey

·         Fılız Şen ,  Turkey

·         İpek Balkan ,  Turkey

·         Alp Eren Tosyalı ,  Turkey

 

Köy Enstitülerindeki Kadın Çalışanların Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

·         Kerim Koray Berktaş ,  Turkey

·         Ester Biton Ruben ,  - Turkey

 

Köy Enstitüleri Müfredatı Işığında Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İçeriğinin Zenginleştirilmesi

·         Nebahat Yılmaz , Turkey

·         Okan Koç , Turkey

 

Sosyal Bilimler Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Memnuniyeti: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

·         Gökhan Gökulu ,  Turkey

 

Türkçe Dersinde Uygulanan Storyline Yönteminin Başarıya Ve Tutumlara Etkisi

·         Tülay Sarı ,  Turkey

·         Mehmet Gürol ,  Turkey

 

Toplumsal Cinsiyet Farkındalığının Başarıdaki Rolü

·         Aysel Güven ,  Turkey

10:45-11:00

Coffee Break / Kahve Arası

11:00-12:15

Invited Session / Davetli Oturum

Eğitimi Yeniden Düşünmek

 

Moderator:  Mustafa Aydın Başar,  TURKEY

 

Keynote Speakers / Davetli Konuşmacılar

·         Aytaç AÇIKALIN

 

·         Hüseyin BAŞAR

 

12:15-13:30

Lunch / Öğle Yemeği

13:30-14:45

Invited Session / Davetli Oturum

Dünden Yarına Eğitim ve Köy Enstitüleri

 

Moderator:  Osman DEMİRCAN, TURKEY

 

Keynote Speakers / Davetli Konuşmacılar

Köy Enstitüleri ve günümüzde Öğretmen Yetiştirme

Rıfat OKÇABOL, Boğaziçi University / TURKEY

 

Eğitim 4.0 Yaklaşımı ve Türkiye'de Durum

Sinan Alçın, İstanbul Kültür University / TURKEY

 

Evlatları Gözünden Köy Enstitüleri

Seçkin DİNDAR, İstanbul University / TURKEY

 

14:45-15:00

Coffee Break / Kahve Arası

15:00-16:15

Köy Enstitülerini Yeniden Düşünme Oturumu

 

Moderator: Cumhur Arslan ,  TURKEY

 

Köy Enstitülerinin Semt Kooperatifleri Yoluyla Yeniden Ele Alınması

·         Süleyman Akdemır ,  Turkey

 

Köy Enstitüleri Projesi Eğitim Sistemi: Enstitü Mezunu Öğretmen Halil Ünsal Ve Ailesi İle 4 Nesil Karşılaştırmalı Bir Araştırma

·         Asude Ünsal Palabıyık , Turkey

 

Çağdaş Eğitim Yaklaşımları Ekseninde Köy Enstitüleri Uygulamalarına Yönelik Değerlendirme

·         Seda Şayan Kösem ,  Turkey

·         Mustafa Aydın Başar ,  Turkey

·         Neda Şayan ,  Turkey

 

Köy Enstitüleri Işığında Köyde Eğitimi Yeniden Düşünmek

·         Abdurrahman Yılmaz ,  Turkey

 

İsmail Hakkı Tonguç’un Eğitim Anlayışının Günümüzdeki Anlamı

·         Fırdevs Gümüşoğlu ,  Turkey

 

Köy Enstitüleri Ve Okul Kütüphaneleri

·         Okan Koç ,  Turkey

16:15-16:30

Coffee Break / Kahve Arası

16:30-18:00

Seminer: İMECE İLE EĞLENCELİ PROJE EĞİTİMİ

 

First Day 2 May 2019 / İlk Gün 2 Mayıs 2019

SEYİT ONBAŞI HALL / SEYİT ONBAŞI SALONU

11:00-12:15

Mekan ve Yapı Oturumu 1

 

 Moderator: Ruhay Aldık ,  TURKEY

 

Mualla Eyüboğlu Arşivi Işığında Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yapı Kolu Eğitimi Ve Uygulamaları

·         Işıl Çokuğraş ,  Turkey

·         İrem Gençer ,  Turkey

 

Implementatıon Of Bıo-Gas Resources To Decrease Energy Consumptıon Of Vıllage Instıtutes; A Case Study Of Hasanoğlan Vıllage Instıtute

·         Fılız Bal Koçyığıt ,  Turkey

·         Cıhan Turhan ,  - Turkey

·         Ece Dınç ,  Turkey

·         Barış Koçyığıt ,  Turkey

 

Building The City (Village) Of The Future With School, Young Children AndFamilies

·         Irena Nıkaj , - Albania

 

Village Institutes As An Educational Model For Craft Education İn Faculties Of Art And Architecture

·         Özlem Karakul ,  Turkey

 

Hasanoğlan Yüksek Köy Ensitüsü (Hyke) Yerleşkesinin Alansal Dönüşümü Ve Mekânsal Organizasyonundaki Değişimler

·         Gül Şımşek , - Turkey

·         Cansın Mercanoğlu ,  Turkey

·         Hüseyın Buğra Küçükoğlu ,  Turkey

 

Köy Enstitülerinin Güçlendirilmesi İçin Örnek Bir Enerji-Etkin Laboratuvar Modellemesi

·         Fılız Bal Koçyığıt ,  Turkey

·         Cıhan Turhan ,  Turkey

·         Serap Örs ,  Turkey

·         Muhammed Yasır Sıyambaş ,  Turkey

12:15-13:30

Lunch / Öğle Yemeği

13:30-14:45

Mekan Ve Yapı Oturumu 2

 

Moderator: Halis Kalmış ,  TURKEY

 

Değişen Eğitim Sisteminin Mekânsal Etkilerinin Dönüşen Köy Enstitüsü Yerleşkeleri Üzerinden İncelenmesi

·         Ayşe Denız Yeşıltepe,  Turkey

 

Ortaklar Köy Enstitüsünde Modern Mimarlığın İzleri

·         Sıdıka Çetin ,  Turkey

·         Gamze Kıran ,  Turkey

 

Eğitim Yapısı Tasarımına Örnek Olarak Köy Enstitüleri: Düziçi Köy Enstitüsü

·         Hülya Yüceer ,  Turkey

·         Duygu Saban ,  Turkey

·         Erol Doğan ,  Turkey

·         Rukıye Tüter ,  Turkey

·         Reyhan Merve Delıbaş ,  Turkey

 

Nearly-Zero Energy Buıldıng Applıcatıon By Usıng Renewable Energy SourcesIn A Vıllage Instıtute Buıldıng

·         Cıhan Turhan ,  Turkey

·         Fılız Bal Koçyığıt ,  Turkey

·         Merter Acar Zınkçı ,  Turkey

·         Mıromıd Shayestehnam, Iran

 

Implementatıon Of Bıo-Gas Resources To Decrease Energy Consumptıon Of Vıllage Instıtutes; A Case Study Of Hasanoğlan Vıllage Instıtute

·         Fılız Bal Koçyığıt,  Turkey

·         Cıhan Turhan ,  Turkey

·         Ece Dınç,  Turkey

·         Barış Koçyığıt ,  Turkey

 

Akçadağ Köy Enstitüsü Tasarım Ve Uygulama Süreci

·         Arıf Özdemir ,  Turkey

·         Emıne Ekinci Dağtekin ,  Turkey

14:45-15:00

Coffee Break / Kahve Arası

15:00-16:15

Seminer: E-ÖĞRENME İÇERİKLERİ GELİŞTİRME

16:15-16:30

Coffee Break / Kahve Arası

16:30-18:00

Seminer: Z Kuşağını Eğitim 4.0 ile Geleceğe Hazırlamak


 

Second  Day 3 May 2019 / İkinci Gün 3 Mayıs 2019

SEYİT ONBAŞI HALL / SEYİT ONBAŞI SALONU

09.30-10:45

Ekonomi Oturumu 2

 

Moderator: Özge Uysal Şahin ,  TURKEY

 

Sustainability Of The Top Five Oil Companies İn Russia

·         Kıtonsa Haula ,  Russia

 

The Digital Necessity İn Marketing Education To The Millennial Generation

·         Nevenka Popovıc Sevıc ,  Serbia

·         Mılıca Slıjepcevıc ,  Serbia

 

The İnfluence Of Ethics And Iso Standards On The Education Process İn HigherEducation

·         Nıkola Vukčevıć ,  Montenegro

·         Dragıša Vukotıć ,  Montenegro

 

“From Social, Political And Economic Fields To Inflation Of EducationalDegree” A Bourdieuian Approach To Decline Of “Legitimacy” Of The School Of Performing Arts And Music Of The University Of Tehran İn Recent Years

·         Payam Foroutan Yekta ,  Iran

 

Finansal Okuryazarlığın Yüksek Öğretim Programlarında Yer Almasının Önemi Ve İçeriğinin Oluşturulması Önerisi

·         Halıs Kalmıs , Turkey

10:45-11:00

Coffee Break / Kahve Arası

11:00-12:15

Eğitim Sistemi Oturumu

 

Moderator:  Halime Öztürk Çalıkoğlu, ,  TURKEY

 

Kazakistan’daki Eğitim Sistemi Ve Őğretmen Statüsü

·         Bakyt Almuratov ,  Kazakhstan

 

 Challenges Of Acquiring Scientific Knowledge For Students Of Pre-UniversityEducation And Teacher Responsibilities İn The Classroom Environment.

·         Evjonda Pyllı ,  Albania

·         Pranvera Brame ,  Albania

 

Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi Ve Problem Kurma Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

·         Özge Özdemır Yıldız ,  - Turkey

 

İlkokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Çocukların İstenmeyen Davranış Gelişiminde Velilerinin Etkisi

·         Elmazıye Temız , Turkey

·         Ayşe Satmaz ,  Turkey

 

Tabiat Okulu İzcilik

·         Sema Çoban ,  Turkey

 

2023 Vızyonuna Doğru Türkıye'de Okul Öncesı Eğıtımde Kapsayıcı EğıtımınMevcut Durumu

·         Buket Aydın ,  Turkey

·         Özlem Tokgöz ,  Turkey

12:15-13:30

Lunch / Öğle Yemeği

13:30-14:45

14:45-15:00

Coffee Break / Kahve Arası

15:00-16:15

Köy Enstitülerinin Günümüze Uygulabilirliği

 

Moderator:  Hulusi Geçgel  ,  Turkey

 

Köy Enstitüleri Öğretmenlerinin Halk Eğitim Çalışmaları Ve Günümüzde Uygulanabilirliği

·         Mustafa Aydın Başar , Turkey

·         Ayşe Özge Küpeli , Turkey

 

Gezici Başöğretmenlik Anlayışından Kılavuz Denetim Yaklaşımına

·         Mustafa Aydın Başar , Turkey

·         Ceyda Ekici , Turkey

·         S. Barış Aykurt , Turkey

·         Gökhan Çalışkan , Turkey

 

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Köy Enstitülerinin 21. Yüzyıla Taşınabilirliği Hakkındaki Görüşleri

·         Arzu Bayındır

 

Uluslararası Öğrencilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine Bakış Açısı

·         Nilay KÖLEOĞLU,  Turkey

 

Köy Enstitülerinde Kullanılan Eğitim Teknolojileri ve Günümüzle Karşılaştırılması

·         Sefa Aşık , Turkey

·         Barış Kaplan , Turkey

·         Halime Öztürk Çalıkoğlu

 


 

First Day 2 May 2019 / İlk Gün 2 Mayıs 2019

YAHYA ÇAVUŞ HALL / YAHYA ÇAVUŞ SALONU

11:00-12:15

Ekonomi Oturumu 1

 

Moderator: Halis Kalmış ,  TURKEY

 

Köy Enstitülerinde Uygulanan Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışını Yorumlama

·         Şeyda Bülbül ,  Turkey

 

 İstihdam Ve Kalkınmada Mezunların Yeterlilik Düzeyi, Mevcut Eğitim Sistemi Ve Eğitimde Yeniden Yapılanma İhtiyacı

·         Muhittin Çelebi ,  Turkey

 

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Ekseninde Köy Enstitüleri Yönetim Anlayışına Yönelik Değerlendirme

·         Mustafa Aydın Başar ,  Turkey

·         Seda Şayan Kösem ,  Turkey

·         Neda Şayan ,  Turkey

 

Göç Karşı Savı Kırsal Kalkınma, Modern Yeniden Üretim Ve Donanımlı Birey Yetiştirme Modeli: Köy Enstitüleri Örneği

·         Adem Bağış Alçıçek ,  Turkey

 

Türkiye’de Mesleki Ve Teknik Eğitimin İstihdam Yaratma Potansiyeli: Mevcut Durum Ve Çözüm Önerileri

·         Özge Uysal Şahin ,  Turkey

12:15-13:30

Lunch / Öğle Yemeği

13:30-14:45

Köy Enstitülerinin Temellerini Anlama Oturumu

 

Moderator: Turgay Berksoy ,  TURKEY

 

Köy Enstitülerinin Kanuni Temelleri: 1940 Tarihli Köy Enstitüleri Kanunu Ve 1942 Tarihli Köy Okulları Ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu

·         Osman Safa Bursalı , Turkey

 

 ABD Kökenli Eğitim Uzmanlarının Köy Enstitüleri Uygulamasına İlişkin Görüş Ve Önerileri

·         Yusuf Keskın ,  Turkey

 

Eğitimde Bir Devrim. Türkiye’de Köy Enstitülerin Tarihi Ve Kurumsallığı.

·         Laura Agolli ,  Turkey

·         Rrıollza Agollı , Albania

 

Yansımaları Pâyidar Eğitim Kurumları: Köy Enstitüleri

·         Tımuçın Tunç,  - Turkey

·         Yasemın Çiftçi ,  - Turkey

 

Cumhuriyet’in İlk Dönemlerinde Kurulan Köy Enstitüleri Günümüz Eğitim Sistemine Alternatif Olabilir Mi?

·         Ufuk Şen ,  - Turkey

·         Şeymanur Akdemır ,  Turkey

·         Ecem Üner ,  Turkey

 

Uluslararası Gelişmeler Işığında 2. Dünya Savaşı Sonunda Türkiye’de Siyaset ve Köy Enstitüleri’nin Tasfiye Süreci

·         Aynur Soydan Erdemir,  Turkey

14:45-15:00

Coffee Break / Kahve Arası

15:00-16:15

Dil Oturumu

 

Moderator: Mustafa Aydın Başar ,  TURKEY

 

Turkish loanwords and their impact in the Albanian homonymous lexical corpus

·         Alı Jasharı ,  Albania

·         Alda Jasharı ,  Albania

 

 USE OF SOME TURKISH BORROWINGS IN ALBANIAN LANGUAGE

·         Olger Brame ,  Albania

·         Albına Pajo ,  Albania

 

Metinlerarasılığın Türkçe Öğretiminde Kullanımına Yönelik Bir Eylem Araştırması: 7. Sınıf Örneği

·         Yasemın Tutkun ,  Turkey

·         Bayram Baş ,  Turkey

 

STUDY SKILLS ANALYSIS OF CANAKKALE ONSEKIZ MART AND BISHKEK HUMANITIES UNIVERSITIES’ UNDERGRADUATE STUDENTS.

·         Zyınat Esenalıeva ,  Turkey

 

Irak Türkmenlerinde Hoyratlarında Dil Özellikleri

·         Emır İçhem İdben El-Halidi ,  Iraq

16:15-16:30

Coffee Break / Kahve Arası

16:30-18:00

Karşılaştırmalı Eğitim Oturumu

 

Moderator: Tuba Korkmaz ,  TURKEY

 

Comparatıve Investıgatıon Of 10th Grade Mathematıcs Class EducatıonPrograms Of Turkey And Russıa

·         Güler Çavuşoğlu ,  Turkey

·         Leıla Salekhova ,  Russia

 

Unfolding A Virtue Ethics-Based Education

·         Carmen Cozma ,  Romania

 

A Comparative Study On Viewpoints Of Imam Ali And Confucius On Education

·         Hojjatollah Javanı - Alzahra Universit - Iran

·         Maarzıyeh Heydarı - Alzahra University - Iran

·         Noorısadat Shahangıan - Alzahra University - Iran

 

Instıtutes And New Researches In Educatıon

·         Carlo Scovıno,  Italy

·         Chıara Carlını,  Italy

 

Construction Created By Experiences, Critical Reflection On Them - Constructivist Approach To Learning

·         Rrıollza Agollı ,  Albania

·         Laura Agolli ,  Turkey

 

Köy Enstitülerinde Kullanılan Eğitim Teknolojileri Ve Günümüzle Karşılaştırılması

·         Sefa Aşık ,  Turkey

·         Barış Kaplan ,  Turkey

·         Halıme Öztürk Çalıkoğlu ,  Turkey

 

 

Second Day 3 May 2019 / İkinci Gün 3 Mayıs 2019

 

YAHYA ÇAVUŞ HALL / YAHYA ÇAVUŞ SALONU

09:30-10:45

Sosyoloji Oturumu

 

Moderator:  Aysel GÜVEN, Turkey

 

Muhafazakarlık ve Modernlik Sarmalı İçinde Köy Enstitüleri

·         Cumhur Aslan ,  Turkey

 

 Türkiye'de Eğitim Politikalarının Seyrine Sosyolojik Bakış

·         Yonca Altındal , Turkey

 

Bazı Toplumsal Sorunlar Bakımından Köy Enstitüleri

·         Zıynet Bahadır ,  Turkey

 

Feodal Düzenin Tasfiyesinde Bir Özgürleşme Hareketi Olarak Köy Enstitüleri

·         Özlem Küçük ,  Turkey

 

Vygotsky Kuramı Ve Tarihsel-Kültürel Gelişim Yaklaşımı Bağlamında Bir Paradigma Olarak Köy Enstitüsü

·         Temel Alper Karslı ,  Turkey

 

Muhafazakâr Aydınların Köy Enstitülerine Bakışı (1940-1970)

·         Özlem Güldal ,  Turkey

10:45-11:00

Coffee Break / Kahve Arası

11:00-12:15

Edebiyat Oturumu

 

Moderator: Necmi Akyalçın ,  TURKEY

 

Fakir Baykurt'un Onuncu Köy Ve Necati Cumalı'nın Susuz Yaz Romanlarında Söz Varlığı.

·         Necmı Akyalçın ,  Turkey

 

 Talip Apaydın’ın “Yarbükü” Ve Adalet Ağaoğlu’nun “Fikrimin İnce Gülü” Adlı Romanlarında Söz Özbekleri

·         Damla Aydoğan ,  Turkey

 

Dursun Akçam’ın Dağların Sulatanı Ve Ayşe Kulin’in Bir Gün Adlı Romanlarında Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme

·         Necmı Akyalçın , Turkey

 

Köy Romanlarında İdeoloji: Kemal Tahir Ve Fakir Baykurt

·         Cumhur Aslan ,  Turkey

 

Muhafazakâr Aydınların Köy Enstitülerine Bakışı (1940-1970)

·         Özlem Güldal ,  Turkey

12:15-13:30

Lunch / Öğle Yemeği

13:30-14:45

Fen Bilimleri Oturumu

 

Moderator:  Ahmet YAYINTAŞ,  TURKEY

 

Tıp Eğitiminde İnsani Yaklaşım Arayışlarına Bir Örnek; Anlatısal Tıp

·         Hasan Erbay ,  Turkey

 

 

İnfertilite Engelini Aşmada Düzenli Egzersizin Rolü

·         Yunus Emre Topdağı ,  Turkey

·         Şamıl Öztürk ,  Turkey

·         İlhan Özdemir , Turkey

·         Suat Çakına ,  Turkey

 

Su Ürünleri Ve Eğitim

·         Ruhay Aldık ,  Turkey

 

Geleneksel Gıdaların Korunma Altına Alınmasında Enstitü Yaklaşımı

·         Tuğba Güngör Ertuğral ,  Turkey

 

Mathematıcs Educatıon In Bılıngual Manner: Advantages And Dısadvantages

·         Leıla Salekhova ,  Russia

14:45-15:00

Coffee Break / Kahve Arası

15:00-16:15

Örnekler Oturumu

 

Moderator: Selehattin Yılmaz ,  TURKEY

 

Pazarören Köy Enstitüsü’nün Yaşayan Çınarı

·         Kudret Altun ,  Turkey

 

Cumhuriyet Tarihinin İlk Mesleki Balıkçılık Okulu: Beşikdüzü Köy Enstitüsü

·         Mustafa Aça ,  Turkey

 

Köy Enstitülerinde Kültür Derslerine Bir Örnek: Müzik Eğitimi

·         Adıl Adnan Öztürk ,  Turkey

·         Melıs Akay ,  Turkey

 

Mezunlarının Anlatımıyla Köy Enstitülerinde Ölçme Değerlendirme Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması: Beşikdüzü Köy Enstitüsü Örneği

·         Akın Yıldırım , Turkey

 

Students’ Quality Circles And Village Institutions: Alternative InstitutionalStructures For Education

·         Hayal Köksal ,  Turkey

·         Rıchard Ennals ,  United Kingdom 

16:15-16:30

Coffee Break / Kahve Arası

16:30-18:00

Sanat

 

Moderator: Banu Davun ,  TURKEY

 

Yörüklerde Çarpana Dokuması

·         Semra Kılıç Karatay - Aksaray Üniversitesi - Turkey

 

Kırkyama Geleneği Ve Kullanım Alanları

·         Semra Kılıç Karatay - Aksaray Üniversitesi - Turkey

 

Köy Enstitülerinde Bauhaus Ekolü Ve Günümüz Resim-İş Eğitimine Yansımaları

·         Banu Davun , Turkey

 

Sanat Ve Tasarım Eğitimi Tarihinde Deneysel Yaklaşımlar

·         Fatma Kolsal ,  Turkey

·         Nuray Özaslan ,  Turkey

 

Müzeler Ve Müze Eğitimi

·         Öznur Tanrıver , Turkey

 

Miras Ve Vaadi Arasında Güzel Sanatlar Eğitimi

·         Kutlu Gürellı ,  Turkey

 

Belediyelerde Seramik Atölyeciliğine Bir Örnek: Kepez Balık Park Seramik Atölyesi

·         Tuba Korkmaz - Turkey

·         Sultan Sevda Kılç - Turkey


 

POSTERS / POSTERLER

 

Treasure Map And Anxıety Durıng Tests

·         Artur Prıftı , Albania

 

The Law In Transıtıon, The Human Rıghts And The Justıce Reform

·         Jonıla Sula , Albania

 

The Propagatıon Of Medıcınal Plants In The Regıon Of Korça, AndOpportunıtıes For Theır Cultıvatıon

·         Gjergjı Mero , Albania

·         Nevruz Zeka , Albania

 

Challenges Of Assessment And Evaluation İn “Text Analysis” Reading AndWriting Activities – A Case Study

·         Lorena Robo , Albania

 

Eğitimde Gönüllülük; Toplum Hizmetleri Ve Yer Bilimleri

·         Nurten Gürdük , Turkey

·         Gurbet Eskin , Turkey

·         Aycan Tuluk , Turkey

·         Umutcan Işık , Turkey

·         Mehmet Alı Ülker , Turkey

·         Cumalı Yaşar, Turkey

·         Batuhan Şenkal , Turkey

·         Emın Ulugergerli, Turkey

 

Mıcrobıal Contamınatıon In Eggs Stored In Envıronment And CoolıngCondıtıons

·         Sulltanë Ajçe , Albania

·         Irena Kallço , Albania

·         Katerına Suraj , Albania

·         Lazart Suraj , Albania

 

Reflection On How To Facilitate Transition From School To Adult Life Of YouthWith Disabilities

·         Arjan Kamburı , Albania

 

Teachıng Methods And Theır Importance For The Creatıon Of ProfessıonalSkılls And Competences

·         Desareda Mero , Albania

·         Sılvana Salılları , Albania

·         Rezana Pengu , Albania

·         Xhulıana Qırınxhı , Albania

·         Tanja Kamburı , Albania